Sen mutluluğun resmini yapabilir misin, Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini değil; ne de ak örtüde elmaların, Ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolaşan kırmızı balığınkini; Sen mutluluğun resmini yapabilir misin, Abidin? 1961 yazı ortalarındaki Küba’nın resmini yapabilir misin? Çok şükür; çok şükür bugünü de gördüm. Ölsem gam yemem; gayrının resmini yapabilir misin üstad?” NAZIM HİKMET

KÜBA KÜLTÜR DERNEĞİ FAALİYETLERİ, ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Dernek Faaliyetleri, Çalışma Konuları ve Çalışma Biçimleri

1. Amaçları doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapmak.

2. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek; dokümantasyon merkezi ve kütüphane oluşturmak.

3. Çalışma ve bilgilendirme bültenleri, bildiri, gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak.

4. Derneğin amacına uygun olarak organizasyonlar, açık oturumlar, konferanslar,  paneller, sempozyumlar, turlar, özel Küba geceleri ve her türlü toplantı ve gösteriler yapmak, konserler, geziler düzenlemek, sergiler açmak,  folklorik dans, perkusyon ve İspanyolca dil seminerleri vermek, Küba ve Türk mutfağını tanıtmak amacıyla seminerler vermek, yayınlar yapmak.

5. Yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

6. Dernekler Kanununun 10.maddesi çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projeler yürütmek.

7. Genel kurul kararı ile  gerektiğinde yurt dışında şube ve genel yönetim kurulu kararı ile temsilcilik açmak.

8. Derneğin amacına uygun Vakıflar kurmak,

9. Dernek Tüzüğünün 2. maddesindeki amacını gerçekleştirmek ve ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak.

10. Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak.

11. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

KÜBA KÜLTÜR DERNEĞİ

Derneğin İlkeleri

1. Dernek kültürel ve sosyal amaçlı olarak kurulmuştur.  

2. Demokrasi ve  insan haklarının evrensel ilkelerine riayet eder.

3- Karşılıklı olarak Küba ve Türk ulusunun tarihsel, kültürel, bilimsel mirası ve sosyal yaşama ilişkin zenginliklerinin birbirine tanıtmak ve benimsetmek.

4. Irk, dil, din, renk, cinsiyet, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü ayrımcılığa karşıdır.

5. Ezilen birey, cins, sınıf, halkın/ulusun haklarına saygı gösterir ve korunması için çaba gösterir.

6. Kişisel, ekonomik, sosyal ve kültürel, bilimsel haklar ile dayanışma haklarını bir bütün olarak benimser ve savunur.

7. Çevre, doğal ve kültürel varlıkların tüm insanlığın ortak mirası olduğunu kabul eder ve korunması için mücadele eder.               

KÜBA KÜLTÜR DERNEĞİ

Derneğin Amacı

Dernek, Küba halkının ve Türk halkının bilgi, kültür paylaşımını gerçekleştirmek ve ilişkilerini geliştirilmek, çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyerek iki halkı bir araya getirmek ve kaynaşmalarını sağlamak , gerektiğinde Türkiye’de yaşayan Küba toplumuna Türk toplumunun örf ,adet  ve geleneklerini tanıtmak, Türk toplumunun yasal düzeni ile ilgili olarak Küba toplumunu bilgilendirerek toplumsal uyumsuzluk çekmemelerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Küba’nın sporu !!!

Küba’nın sporu !!!

Küba’nın yerli kuşu……

Küba’nın yerli kuşu……

#Havana 

#Havana 

15. YAŞ KUTLAMA HAZIRLIKLARI 

15. YAŞ KUTLAMA HAZIRLIKLARI